پسته کوهی ایلام در ایران

بازار فروش پسته کوهی ایلام در ایران

پسته کوهی ایلام متناسب با کیفیت، مرغوبیت، تازگی، طعم و….قیمت
گذاری می شود . هر چه پسته درشت تر مرغوب تر و تازه تر باشد قیمت آن بیشتر
می باشد و بر عکس خرید

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید